Dauwdruppels op een aantal grassprieten
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies blijven werken aan de stikstofaanpak

Provincies volop aan de slag met de stikstofaanpak

03 april 2023 Provincies zijn momenteel volop aan de slag met het aanpakken van het stikstofvraagstuk. Een groot pallet van provinciale inspanningen geven meer koers en invulling van die aanpak. Dit is een korte reactie op de aankondiging van de heronderhandelingen van het kabinet.
Meer weten Thema's

Voor bijna alle natuurgebieden zijn de natuurdoelanalyses (NDA) gemaakt . En provincies zijn volop bezig met de gebiedsplannen die op 1 juli 2023 volgens de wettelijke afspraak moeten worden ingediend bij het Rijk. Dat doen provincies met het volle bewustzijn van de politieke context.

We zijn aan de slag om de natuur te herstellen, de stikstofdepositie te verlagen en ruimte te creƫren om vergunningen te verlenen.

De voorzitter van de stikstofcommissie van de samenwerkende provincies Edward Stigter: "Provincies hebben snel een compleet pakket aan instrumenten nodig die direct kunnen worden ingezet. Denk aan werkende (uitvoerbare) regelingen die het gebiedsproces helpen. Wat ook helpt is het afzien van verplichtende spoor".

Laat provincies invulling geven aan de afspraken en ruimte bieden aan de nieuwe colleges van de provincies. Stop met die eindeloze discussie over 2030 versus 2035. Nu aan de slag en de ijkmomenten benutten, zodat in 2025 bijsturing mogelijk is. Dat is belangrijker dan de definitieve einddatum.