twee installateurs instaleren een zonnepaneel
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies zetten zich in voor circulaire markt zonnepanelen

Provincies zetten zich in voor circulaire markt zonnepanelen

21 april 2022 Provincies zetten zich gezamenlijk in voor een circulaire industrie. De gedeputeerden van alle provincies in Nederland zoeken via een brief aanknopingspunten met Stichting OPEN. In december 2021 publiceerde de stichting de Roadmap Circulaire Fotovoltaïsche Industrie, waarin ze hun visie voor een circulaire markt voor zonnepanelen beschrijven.

De provincies benadrukken in de brief drie onderdelen die van belang zijn voor de ontwikkeling van een circulaire markt en aanpak voor zonnepanelen. Het hoogwaardig terugwinnen van grondstoffen uit panelen aan het einde van de levensduur; oude panelen zo lang mogelijk gebruiken (eventueel tweedehands) en nieuwe panelen circulair ontwerpen. De provincies zien een rol voor zichzelf weggelegd in de ontwikkeling van infrastructuur voor hergebruik van zonnepanelen, maar ook in het bevorderen van circulaire (markt)ontwikkelingen rondom zonnepanelen. Het gesprek met Stichting OPEN moet onder andere inzicht geven in welke belemmeringen de Rijksoverheid zou kunnen wegnemen, om de ontwikkeling van een circulaire markt voor zonnepanelen te bevorderen. 

Provincies zetten zich in voor circulaire markt zonnepanelen

De komende jaren verwachten we enorme stromen van waardevolle grondstoffen, in de vorm van oude zonnepanelen. Zonnepanelen worden namelijk nog niet circulair ontworpen. Hoe gaan we hier goed mee om? En hoe verhogen we de vraag naar circulaire producten en systemen? Stichting OPEN is, namens alle producenten en importeurs van elektrische apparaten, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste en buigt zich over deze vraagstukken. In de Roadmap Circulaire Fotovoltaïsche Industrie omschrijft de stichting haar aanpak voor een circulaire economie voor zonnepanelen.   

Ondersteuning vanuit provincies 

Om minder afhankelijk te zijn van grondstoffen die op den duur opraken of gevoelig zijn voor prijzen op de wereldmarkt, werken we als provincies toe naar een klimaatneutrale en volledig circulaire samenleving. In deze transitie spelen zonnepanelen een cruciale rol. Steeds meer provincies zoeken de verbinding tussen circulariteit en energietransitie in de vorm van samenwerkingen met het bedrijfsleven. Via de brief aan Stichting OPEN starten de provincies de dialoog over het circulair ontwerpen, inzamelen, verwerken en hoogwaardige recyclen van zonnepanelen. De ondersteuning die de provincies hierin kunnen bieden, kan een extra stoot energie geven aan een circulaire markt voor zonnepanelen. 

Bijlage 

Brief aan Stichting OPEN