Foto NP RES Juli 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Regio’s werken met volharding en creativiteit door aan energietransitieRegio’s werken met volharding en creativiteit door aan energietransitie

Regio’s werken met volharding en creativiteit door aan energietransitie

04 juli 2024 In 30 regio’s in Nederland werken overheden samen met de samenleving hard aan het opwekken van duurzame elektriciteit op land met wind- en zonne-energie. Het Nationaal Programma geeft twee keer per jaar haar beeld over de voortgang van de RES’en met daarbij de kansen en knelpunten en een vooruitblik naar de komende periode. Zo ook vandaag.

Overheden blijven streven naar de door hen vastgestelde ambitie van 55 TWh. Dat is nodig om nationale en Europese afspraken na te komen en omdat betaalbare elektriciteit belangrijk is voor de samenleving en voor ruimtelijke en economische ontwikkeling.

 

 De informatie is ook hier te vinden.

Laagst mogelijke kosten belangrijk principe bij energietransitie
Zo laag mogelijke kosten zijn voor de meeste mensen het belangrijkste principe bij de transitie naar duurzame energie. Zij vinden dit belangrijker dan vroeg invloed kunnen uitoefenen en financiële compensatie voor mensen die overlast ervaren. 
Dat blijkt uit onderzoek van Populytics, in opdracht van NP RES, naar voorkeuren van inwoners bij het realiseren van meer duurzame energie.
In 2022 liet NP RES een nulmeting uitvoeren om inzicht te krijgen in de voorkeuren van inwoners voor het realiseren van meer schone energie. 
Dit is gedaan met een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). NP RES was benieuwd of de voorkeuren van inwoners van Nederland in de afgelopen tijd zijn veranderd. Daarom is het onderzoek herhaald, in de vorm van een ‘1-meting’.  
Naast de herhaling is ervoor gekozen in te spelen op de actualiteit en extra vragen mee te nemen over een belangrijk knelpunt rondom het duurzaam opwekken van elektriciteit: netcongestie. 
Tussen 17 mei en 5 juni 2024 deden 2.791 Nederlanders mee aan het onderzoek. De resultaten van de raadpleging zijn representatief op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
Bron: NPRes