Public Transport Electric Buses At Anrhem Central Station Waiting To Pick Up Travelers T20 Lxk3x7
  • Home
  • Nieuws
  • Stads- en streekvervoer: tariefverhoging van 11,3% niet nodig als Rijk bijspringt

Stads- en streekvervoer: tariefverhoging van 11,3% niet nodig als Rijk bijspringt

14 juni 2023 Kamerbreed aangenomen motie tegen verschaling ov biedt perspectief Gisteren werd bekend dat de regionale ov-bedrijven zich door stijgende kosten genoodzaakt zien om de tarieven in 2023 te verhogen met 11,3%. Daarmee komt de cumulatieve stijging van de tarieven over 2023 en 2024 uit op meer dan 20%. De verontwaardiging daarover was groot. Maar er is een uitweg, want gisteren nam de Kamer unaniem een motie aan die het kabinet oproept om de verschraling van het regionale ov tegen te gaan.
Meer weten Thema's Dossiers

Jan van Selm, directeur van DOVA, het samenwerkingsverband van decentrale overheden die de concessies aan stads- en streekvervoer verlenen: “Wij begrijpen de publieke verontwaardiging over deze buitengewoon forse prijsverhoging. Het ov staat al onder druk en dan wordt het ook nog eens veel duurder. Het risico bestaat dat we mensen zo het ov uit jagen. Tegelijkertijd hebben de ov-bedrijven te maken met forse kostenstijgingen en met reizigersaantallen die achterblijven bij de prognoses van vóór corona. Dat slaat een gat in de begrotingen van de bedrijven. Het geld moet érgens vandaan komen.” Gelet op de hoeveelheid middelen die provincies al uittrekken voor het OV zit daar geen financiële ruimte meer. 

25% minder dienstregelingsuren in 2024/2025 zonder aanvullend pakket vanuit Rijk

Van Selm wijst erop dat er gisteren Kamerbreed een motie is aangenomen die het kabinet maant om verdere verschaling van het ov tegen te gaan. Dat is hard nodig, stelt hij, want het aantal dienstregelingsuren van het regionale ov is al achteruit gehold van circa 17 miljoen in 2019 tot 15 miljoen in 2022. Springt het Rijk niet bij, dan dreigt een verdere verschaling naar circa 13 miljoen dienstregelingsuren in 2024/2025 – een daling van 25%.

“Deze negatieve spiraal moeten we doorbreken”, aldus Van Selm. “De ov-bedrijven doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen, door vol in te zetten op werving en door innovaties zoals betalen met betaalpas, creditcard, en mobiel, maar ook het makkelijker maken van ketenreizen. Maar we kunnen het niet alleen: we hebben het Rijk de komende jaren hard nodig om onze rol te kunnen spelen in de verduurzaming van het reisgedrag in Nederland. En niet te vergeten om te kunnen blijven bijdragen aan de bereikbaarheid van stad en regio.”

Pakket ligt klaar

De decentrale overheden stelden eerder samen met Rijk, vervoerders en reizigersorganisaties een pakket samen voor robuust herstel van het ov. “Staatssecretaris Heijnen gaf vervolgens aan dat het kabinet hier geen geld voor kan vrijmaken. Toen waren we terug bij af”, aldus Van Selm. “Nu de motie om verschraling tegen te gaan nota bene Kamerbreed is aangenomen, staat de deur weer open. Het pakket bevat onder meer een compensatie voor de gestegen energieprijzen van de vervoerders, een realistischer kostenindexering en opties om kaartjes goedkoper te maken. Dat biedt mogelijkheden om van de 11,3% prijsverhoging af te zien.”

De decentrale overheden die samenwerken op het gebied van OV roepen het kabinet dan ook namens de sector op om haast te maken met dit pakket. Zo wordt het OV klaar voor de toekomst en voorkomen we dat reizigers weglopen omdat het onbetaalbaar wordt.