Een man met bouwhelm die twee buizen vasthoudt
  • Home
  • Nieuws
  • Steun van provincies voor aanpak vol stroomnet

Steun van provincies voor aanpak vol stroomnet

21 december 2022 De noodzaak voor de energietransitie is groot. We zitten midden in die transitie. Er wordt al volop gewerkt aan de energievoorziening, van de toekomst en voor nu. Maar er is meer nodig, want het stroomnet loopt vast. Het vandaag gepresenteerde landelijk actieprogramma netcongestie hebben we gezamenlijk ontwikkeld. Om als één overheid het probleem aan te kunnen pakken.

Er moet nu wat gebeuren! Het is namelijk slechts een kwestie van tijd voordat alle provincies te maken krijgen met netcongestie, oftewel filevorming op het elektriciteitsnet. Provincies spelen een actieve rol om de problemen op het net aan te pakken. Zij gaan zich maximaal inspannen om invulling te geven aan de noodzakelijke provinciale acties. Maar ook inzetten op het sneller laten uitbreiden en beter benutten van het regionale elektriciteitsnet.

Net uitbreiden en slimmer combineren

De samenwerking tussen netbeheerders en overheden moet bijna overal intensiever. Dan kan de voorbereiding van netuitbreiding sneller verlopen. Ook gaan provincies de realisatie van energieknooppunten stimuleren. In deze decentrale netwerkpunten komen opwek, warmte, opslag en vraag en aanbod van verschillende soorten energie samen. Door dat slim te organiseren is er minder transportcapaciteit van elektriciteit nodig. Provincies doen dat door hiervoor geschikte gebieden aan te wijzen, marktinitiatieven te ondersteunen en gegevensuitwisseling te vereenvoudigen.

Provincies kijken samen met netbeheerders naar de manier waarop aanvragen in drukke energiegebieden worden behandeld. Zij willen dat de ruimtelijke inpasbaarheid van initiatieven en maatschappelijke prioriteit kunnen gaan meewegen in de volgorde van aansluiten op het stroomnet. Daarnaast moet knellende wet- en regelgeving moet worden aangepakt. Het actieprogramma zal de volle aandacht van partijen vragen de komende tijd. Daarin is het monitoren van de inzet, de onderlinge communicatie en de samenhang met andere opgaven van groot belang. Knelpunten op het net blijven voorlopig

Met dit actieprogramma worden netcongestie en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk beperkt. De problemen op het net zijn de komende jaren nog niet opgelost.  Niet alles kan meer overal en initiatieven moeten vaak langer dan gewenst wachten op een aansluiting. Gelet op de doorlooptijden van de netuitbreidingen moet juist nu goed worden nagedacht over welke uitbreidingen het meest nodig zijn. De provincies zijn daarmee druk bezig, wat resulteert in een eerste provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat  (PMIEK). Daarin wijzen provincies samen met gemeenten en netbeheerders de prioritaire projecten aan. Daarbij wordt vooral gekeken hoe het maatschappelijk perspectief wordt meegewogen in de keuze van welke projecten het eerst gerealiseerd moeten worden.

 

Lees hier het actieprogramma

 

Lees het persbericht van het ministerie van EZK