Raadvanstate
  • Home
  • Nieuws
  • Uitspraak ViA15 brengt vergunningverlening niet verder in gevaar

Uitspraak ViA15 brengt vergunningverlening niet verder in gevaar

05 april 2023 Vandaag deed de De Raad van State een tussenuitspraak in de zaak over het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’. De Raad van State vindt de rekengrens van 25km aanvaardbaar en beslecht daarmee de discussie.
Meer weten Thema's

Vergunningverlening is moeilijk vanwege de staat van de natuur, maar deze tussenuitspraak brengt vergunningverlening niet nog verder in gevaar. 

Rekenafstand 
Het kabinet heeft gekozen voor een maximale rekenafstand van 25 km. Tegelijkertijd slaat stikstof bij bepaalde projecten ook verder neer dan 25 km. De Raad van State stelt dat de rekengrens van 25 km gebaseerd is op de best beschikbare wetenschappelijke kennis en is daarmee aanvaardbaar.  

Provinciale vergunningverlening is bedoeld om een goede bescherming te bieden aan onze natuur. Tegelijkertijd kan aan de hand van de uitspraak van de Raad van State verder gewerkt worden aan de andere grote opgaven zoals woningbouw, mobiliteit, bereikbaarheid mits daarvoor de benodigde stikstofruimte beschikbaar is. De provincies blijven dat doen in samenhang met de gebiedsgerichte aanpak.

Nadere bestudering 
Provincies gebruiken de rekengrens bij de beoordeling van vergunningen. We bestuderen de uitspraak om te beoordelen hoe te handelen in actuele zaken.