IMG 3098
  • Home
  • Nieuws
  • VNG, IPO en COA bieden petitie aan Eerste Kamer over noodzaak van Spreidingswet

VNG, IPO en COA bieden petitie aan Eerste Kamer over noodzaak van Spreidingswet

16 januari 2024 Vandaag overhandigden bestuurders van de VNG, het IPO en het COA, in het bijzijn van gedeputeerden, wethouders, burgemeesters en commissarissen van de koning, een petitie aan de Eerste Kamer. Daarin roepen deze partijen Eerste Kamerleden op om voor de Spreidingswet te stemmen. Deze is hard nodig om uit de noodsituatie te komen, de asielopvang evenredig te verdelen over het land en te zorgen voor stabiele asielopvang. De Eerste Kamer vergadert op 15 en 16 januari over de Spreidingswet. Het besluit volgt naar alle waarschijnlijkheid op 23 januari.
Meer weten Thema's

Alle partijen die een rol hebben in de uitvoering van de asielopvang, zijn het erover eens: de Spreidingswet moet er komen. “Voor perspectief, rust en zekerheid voor inwoners, gemeenten en asielzoekers, nu en in de toekomst”. In een gezamenlijke petitie werd dit een laatste keer duidelijk gemaakt voor de ingang van de Eerste Kamer die vandaag over de wet vergadert. De petitie werd namens de Eerste Kamerleden in ontvangst genomen door de heer van Hattem, voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel.

De Spreidingswet is om meerdere reden een noodzakelijk oplossing om uit de opvangcrisis te komen. De wet zorgt ervoor dat asielopvang niet langer op de schouders rust van slechts een deel van de gemeenten zoals nu, maar dat de opvang beter verdeeld gaat worden over het land. Gemeenten krijgen een duidelijke opgave en verantwoordelijkheid met oog voor de verschillen per gemeente. Het maakt een einde aan de situatie dat asielzoekers van plek naar plek verhuizen in niet al te beste omstandigheden en dat de omgeving steeds overvallen wordt met last minute opgetuigde opvanglocaties. Structurele opvang scheelt bovendien de helft in kosten ten opzichte van de peperdure tijdelijke opvang.   

“Los van hoe je denkt over het instroombeleid is de spreidingswet nodig om de mensen die er al zijn zo goed mogelijk op te vangen” zegt Jan de Reus, gedeputeerde in Flevoland en portefeuillehouder asiel namens de gezamenlijke provincies. 

De Spreidingswet gaat niet over hoeveel asielzoekers naar Nederland komen. Ongeacht het aantal asielzoekers moet de opvang goed en eerlijk georganiseerd worden. De Spreidingswet biedt ook een handvat om pieken en dalen in de bezetting op te vangen. Met het rekenkundig model van de wet wordt ook bij een lage bezetting de verantwoordelijkheid in asielopvang evenredig tussen gemeenten verdeeld. De lege opvangplekken kunnen flexibel ingezet worden voor andere doelgroepen in de krappe woningmarkt zoals studenten, arbeidsmigranten en dak- en thuislozen. Er zijn veel argumenten die pleiten voor de Spreidingswet. Volgens de partijen heeft de Eerste Kamer nu dé sleutel in handen om uiteindelijk uit de opvangcrisis te komen door de wet aan te nemen. Het gaat zorgen voor het broodnodige perspectief, rust en zekerheid.

petitie