Een bouwplaats met hoge gebouwen in aanbouw op de achtergrond

Voorontwerp Nota Ruimte

21 juni 2024 Het voorontwerp Nota Ruimte is door het demissionaire kabinet gepubliceerd. Dit nadat in februari 2024 door alle provincies een ruimtelijke voorstel aan het Rijk is aangeboden.
Meer weten Thema's Dossiers

Publicatie van het voorontwerp Nota Ruimte is voor de provincies een belangrijke stap in de komende langjarige samenwerking om regie te nemen in de Ruimtelijke Ordening en gezamenlijk de grote opgaven aan te pakken waar Nederland voor staat.

Met deze publicatie start ook het informele participatieproces waarbij provincies in gesprek gaan met gemeenten, waterschappen en de eigen Provinciale Staten. Draagvlak voor gemaakte en nog te maken keuzen is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle uitvoering.

Om de gezamenlijke ambities van het Rijk en de provincies waar te maken en tempo te maken in de uitvoering, kijken we uit naar afspraken met en commitment van alle betrokken ministeries, met samenhang in financiering en beleid.

Graag gaan we op korte termijn in gesprek met de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Wonen over het verdere proces , de wederkerig bestuurlijke afspraken in de vorm van ruimtelijke arrangementen en uiteindelijk een Nota Ruimte.