Een grote groep mensen die over de stoep loopt in de avond (2)

Interbestuurlijk toezicht

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) en het financieel toezicht (IFT) zijn instrumenten om de het evenwicht tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk te verzekeren. Het IBT en het IFT zijn bedoeld om de kwaliteit van het openbaar bestuur en het vertrouwen van de burger te beschermen en te vergroten. Provincies houden onder andere toezicht op de kwaliteit van het bestuur in gemeenten. Ook zien ze toe op gemeentelijke taken in het fysieke domein. Daarnaast zien provincies toe op de financiƫle gezondheid van gemeenten en op de uitvoering van de Archiefwet.