Een grote groep mensen die over de stoep loopt in de avond (2)

Overzicht BBV Indicatoren

Op deze pagina zijn de BBV-indicatoren gepubliceerd zoals die volgens de ministeriele regeling beleidsindicatoren provincies sinds het begrotingsjaar 2018 verplicht in de begrotingen en jaarrekeningen van de provincies moeten worden opgenomen. Deze indicatoren zijn tot 31-12-2022 gepubliceerd op de website www.waarstaatjeprovincie.nl.

Doel van het publiceren van deze beleidsindicatoren is een nadere duiding geven aan de maatschappelijke effecten in de programma’s van de provincies. De beleidsindicatoren zijn in overleg met het IPO vastgesteld in 2017. 

Overzicht bbv indicatoren pdf (geactualiseerd per 13 juni 2024)

Overzicht bbv indicatoren excel (geactualiseerd per 13 juni 2024)

In bovenstaande overzichten ontbreken de gegevens voor het restauratievolume. Deze zijn te vinden in de erfgoedmonitor van het Rijk.