Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

Circulaire inkopen en aanbesteden

Uitgangspunt is dat de inkoop en aanbesteding van werken, leveringen en diensten zoveel mogelijk op circulaire wijze gebeurt. Succesvolle uitvragen zullen in jaarlijkse rapportages met elkaar worden gedeeld, inclusief argumentaties waarom circulariteit geen onderdeel van de uitvraag of van het gekozen aanbod van de winnende leverancier was (“comply or explain”). Door circulariteit als integraal onderdeel in de bedrijfsvoering van provincies op te nemen, maakt dat circulair inkopen en aanbesteden vanzelfsprekend wordt. De interne aansturing van circulair inkopen en aanbesteden verbeteren we door:

  • intern de governance van circulair Inkopen en aanbesteden te verbeteren;
  • ter stimulering van circulaire marktontwikkeling in te zetten op de rol van ‘launching customer’;
  • inkoopadviseurs, opdrachtgevers en vakinhoudelijke medewerkers te trainen in het op circulaire wijze inkopen/aanbesteden van leveringen, werken en diensten (ook door mee te doen aan relevante buyer groups);
  • bij aanbestedingen gebruik te maken van reeds beschikbare standaard tools op het gebied van circulair inkopen (bijvoorbeeld: DuboCalc en MVI criteria).”
  • Zo goed mogelijk inzetten op de eigen CO2- en grondstoffen voetafdruk en de kansen om deze te verkleinen, dat kan bijvoorbeeld door certificatie op de CO2-prestatieladder.