Den Haag Header

Commissiedebat RRP

08 december 2021 Op 8 december 2021 spreekt de Vaste Kamercommissie BZK met de minister over de bouwopgave. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee.
Meer weten Thema's
Structurele financiering is voorwaardelijk voor de woningbouwopgave

Structurele financiering is voor provincies voorwaardelijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van de grote opgaven, zoals we die hier benoemen. Het demissionaire kabinet heeft nu € 1 miljard beschikbaar gemaakt, maar dat is bij lange na niet genoeg om de woningbouw te versnellen. Wij pleiten voor een structurele voortzetting van een financieringsimpuls vanuit het rijk vanaf 2022 voor de woningbouwopgave, waarbij de huidige wettelijke regelingen wel beter toegesneden moet worden op de praktijk. Een toekomstige bestendige woningvoorraad vraagt daarnaast om een structureel Volkshuisvestingsfonds gericht op vernieuwing van de bestaande voorraad.

Lees het position paper