Regendruppels die op het water vallen
  • Home
  • Lobby
  • Position Paper Water en Bodem Sturend

Position Paper Water en Bodem Sturend

03 februari 2023 Op 25 november stuurde de minister van Infrastructuur en Waterstaat de kamerbrief Water en Bodem Sturend naar de kamer. De provincies zijn over het algemeen blij met deze brief omdat er ook ruimte wordt geboden voor regionaal maatwerk. Ook is in de brief afstemming gezocht met de aanbevelingen van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en van de studiegroep grondwater. Het komende jaar gaan provincies aan de slag met een gezamenlijke uitvoeringsstrategie Water en Bodem Sturend. De provincies streven naar een efficiënte en integrale invullingen van de aanbevelingen uit de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en de studiegroep grondwater.