Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter

CAO Provinciale Sector 2022-2023

25 oktober 2022 De cao provinciale sector 2022-2023 is op 24 oktober 2022 aangemeld bij het Ministerie van SZW. Sociale partners hebben afgesproken dat de cao daarmee ingaat. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen nog eens op een rij.
Meer weten Thema's
CAO Provinciale Sector 2022-2023

 

Loonsverhogingen

Per 1 januari 2022 worden de salarisschalen met €75,- verhoogd en dus krijgt elke werknemer er €75,- bruto bij op basis van een fulltime dienstverband.

Per 1 juli 2022 stijgen de salarissen met 3%.

Per 1 januari 2023 stijgen de salarissen opnieuw met 4%.

 

Flexibiliteits- en thuiswerkvergoeding

Alle medewerkers, die van 1 januari 2022 tot 1 september 2022 in dienst waren, ontvangen een eenmalige vergoeding van maximaal €500,- bruto bij een fulltime dienstverband voor getoonde flexibiliteit en als tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Vanaf 1 januari 2023 ontvangt elke medewerker per thuiswerkdag een vergoeding van €3,- netto.

 

Verlof

Per 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. In de cao wordt deze rechten verder aangevuld. Daarnaast is voor 2023 een pilot afgesproken waarin de werknemer de in de cao genoemde feestdagen kan ruilen voor andere belangrijke religieuze of culturele dagen. Voor belangrijke dagen in de privésfeer kan de werknemer twee extra verlofdagen per jaar opnemen (lief & leed dagen).

Daarnaast blijven sociale partners in gesprek en bestuderen zij met elkaar de mogelijkheden in een aantal belangrijke dossiers op het gebied van duurzame inzetbaarheid, medezeggenschap en hybride werken.

De CAO en FAQ's zijn hier terug te vinden

De teksten worden binnenkort eveneens verspreid via de nieuwsbrief cao provinciale sector. Abonneer je hier.