Een man schrijft de het woord CAO op een bord terwijl andere mensen naar hem kijken

CAO

IPO onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV overheid, CNV overheid, AVV en CMHF over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de provinciale sector (provincies en partijen bij de cao). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof en sociale zekerheid. De met werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de cao provinciale sector.

Het A&O-fonds provincies ondersteunt de uitvoering van de cao.

Akkoord cao Provinciale sector 2024-2025

De achterbanraadpleging is met positief resultaat afgerond. Dat betekent dat werkgevers GS en PS, vertegenwoordigd door het IPO, en de leden van de vakbonden FNV, CNV, AVV en CMHF hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De afspraken uit het cao-akkoord zijn naar verwachting begin juni verwerkt in een nieuwe cao tekst. Vooruitlopend hierop zijn werkgevers gevraagd om de loonsverhogingen in gang te zetten om uiterlijk in juli uit te betalen.

De nieuwe cao voor de Provinciale Sector heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

onderhandelingsresultaat 

Cao provinciale sector

QA afspraken

 

Onderhandeling CAO provinciale sector

Het resultaat

CAO Provinciale Sector 2022-2023

interactieve pdf

FAQ1

FAQ2

Salaristabellen per 01-01-2022

Salaristabellen

Akkoord CAO Provinciale Sector

Het Akkoord

Fonds CAO 2022-2026

CAO 2022-2026

Contact

We kunnen als werkgeversorganisatie geen vragen beantwoorden over individuele situaties rondom rechtspositie. Daarvoor verwijzen we u door naar uw eigen HRM afdeling en indien van toepassing, de contactpersoon van uw vakbond.

FNV: erik.gerritsen@fnv.nl

CNV: A.vanvoorden@cnv.nl

AVV: mrijntjes@avv.nu

CMHF: adviseurslbo@fdo-cmhf.nl