Een woonwijk in aanbouw (1)
  • Home
  • Nieuws
  • Handreiking regionale versnellingstafels: samenwerking voor effectieve aanpak van woningnood

Handreiking regionale versnellingstafels: samenwerking voor effectieve aanpak van woningnood

12 juni 2023 De woningnood in Nederland is een urgente kwestie die vraagt om actie van marktpartijen, woningcorporaties en overheden. Om voldoende passende woningen te realiseren, is goede samenwerking tussen publieke en private partijen essentieel. Alleen door middel van langdurige en betrouwbare samenwerking kunnen we de woningnood daadwerkelijk aanpakken.
Meer weten Thema's Dossiers

Regionale versnellingstafels

Regionale versnellingstafels spelen een cruciale rol in dit proces. Eerder dit jaar zijn in de woondeals afspraken gemaakt over het aantal, de soorten en de locaties van de woningen die gebouwd moet worden. In de praktijk blijkt dat regio's met een goed georganiseerde samenwerkingsstructuur sneller resultaten boeken. Daarom is in de woondeals ook de oprichting van regionale versnellingstafels opgenomen. Deze tafels brengen marktpartijen, woningcorporaties en overheden samen om kennis en expertise uit te wisselen en knelpunten efficiënt op lokaal of regionaal niveau op te lossen.

 

Handreiking

Ter ondersteuning van de betrokken partijen bij het oprichten van een versnellingstafel heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handreiking opgesteld. Hoewel de handreiking geen voorschriften bevat voor de exacte inrichting en samenstelling van een regionale versnellingstafel, biedt het wel waardevolle richtlijnen. Elke regio is immers uniek, inclusief de specifieke woningopgave binnen die regio. De handreiking is vooral gebaseerd op lessen die geleerd zijn uit bestaande initiatieven. Bovendien bevat het stappen die partijen kunnen doorlopen om zichzelf de juiste vragen te stellen en te beantwoorden tijdens de oprichting van een versnellingstafel.

 

Samenwerking

Met de handreiking regionale versnellingstafels wordt een belangrijk instrument aangereikt om de samenwerking tussen marktpartijen, woningcorporaties en overheden te versterken en de aanpak van de woningnood te versnellen. Door te leren van eerdere ervaringen en de juiste vragen te stellen, kunnen regio's op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen en effectief reageren op de woningbouwopgave in hun regio. Samenwerking blijft de sleutel tot het bereiken van duurzame oplossingen voor de woningnood in Nederland.

 

Handreiking regionale versnellingstafels