DSC01318
  • Home
  • Nieuws
  • Kamerleden zien impact van drugsafvaldumpingen op samenleving en natuur

Kamerleden zien impact van drugsafvaldumpingen op samenleving en natuur

27 januari 2023 De dumping en lozing van drugsafval is een groot probleem in Nederland. Het dumpen van drugsafval gaat gepaard met hoge kosten voor de samenleving. En het afval zelf kan schadelijke gevolgen hebben voor de natuur en volksgezondheid. Vrijdag 27 januari organiseerden de provincies en waterschappen voor Kamerleden Eva van Esch (PvdD) en Roelof Bisschop (SGP) een werkbezoek aan de Brabantse Wal over dit onderwerp. Tijdens het werkbezoek bezochten zij een rioolzuiveringsinstallatie en een drugsput waar gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Milieu en Energie) uitleg gaf over de gevaren en gevolgen van drugsafvaldumping.
Meer weten Thema's

Vrijdag 27 januari organiseerden de provincies samen met de waterschappen een werkbezoek aan de Brabantse Wal in Halsteren. Daar ontdekte boswachter Erik de Jonge bijna 2 jaar geleden een zogenoemde drugsput. Via een ondergrondse put loosden criminelen langere tijd grote hoeveelheden chemicaliën in de grond. Tijdens het werkbezoek aan de Brabantse Wal werd een bezoek gebracht aan de drugsput en aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

Voorlichting over verantwoordelijkheden en hoge kosten belangrijk  

Het dumpen van drugsafval komt voor in heel Nederland. Het giftige afval wordt verbrand of gedumpt langs de openbare weg en in natuurgebieden. De stoffen die vrijkomen kunnen schadelijk zijn voor de bodem, het grondwater en voor de gezondheid van mensen in de buurt. De meeste dumpingen vinden plaats in Noord-Brabant en Limburg.  

De regel is dat ‘de vervuiler betaalt’ voor het opruimen van het drugsafval. Maar in de praktijk zijn de kosten vaak niet te verhalen op de vervuilers omdat deze onvindbaar zijn. In dat geval blijven gedupeerde particulieren achter met de hoge opruimkosten. Het is daarom belangrijk dat grondeigenaren en verhuurders van bijvoorbeeld stallen en loodsen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, en dat zij als verhuurder verplicht zijn om te controleren wat er gebeurt in hun panden, omdat zij anders aansprakelijk gesteld kunnen worden. Provincies voeren dit gesprek al aan de keukentafel. Maar ook goede landelijke informatie en voorlichting is essentieel. 

Betere compensatieregeling moet zorgen voor sneller opruimen drugsafval 

Onlangs verhoogde het Rijk de maximale compensatievergoeding voor particulieren en overheden van 25.000 euro naar respectievelijk 200.000 en 175.000 euro. Gedupeerden kunnen zich hiervoor melden bij BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies. Gedupeerden die nog onder de oude regeling vallen, kunnen ook een aanvullende aanvraag doen. Daarnaast bereiden provincies, gemeenten en waterschappen ook een nieuwe Rijksregeling voor die sneller saneren van grootschalige bodemvervuiling moet stimuleren. Hoe sneller dit kan, hoe minder de grond of het water vervuild raakt.  

"Ik vond het een heel waardevol werkbezoek. Je kan de dossiers lezen als het gaat over drugsdumpingen, maar ermee geconfronteerd worden is echt iets anders dan erover lezen... Het is pure criminaliteit die levens verwoest, de ecologie, de natuur, het milieu onder druk zet. Dat moet je niet willen". aldus Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP. 

"Ik vond het wel heftig, vooral de heftigheid die ik hoorde van de boswachter van het Brabantse Landschap die erbij was over de natuurschade die er is... Het gaat 40, 50 jaar duren voordat er weer een beetje herstel is van de natuurlijke situatie daar." vertelt Eva van Esch van de Partij voor de Dieren.

 

Position paper DrugsDumpingen

BIJ12 cijfers drugsdumpingen