Een rij huizen aan het water bij zonsondergang
  • Home
  • Nieuws
  • Klimaatrobuust bouwen de vrijblijvendheid voorbij

Klimaatrobuust bouwen: de vrijblijvendheid voorbij

15 juni 2022 Het gaat niet hard genoeg, vinden provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen als het gaat om klimaatrobuust bouwen. Het is tijd om ambities een meer verplichtend karakter te geven. Richtlijnen kunnen hieraan bijdragen. Dat is de conclusie uit een verkenning over de behoefte aan landelijke richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen. De uitkomsten sluiten aan bij de landelijke maatlat voor een klimaatadaptieve gebouwde omgeving, die momenteel door het rijk wordt ontwikkeld.
Meer weten Thema's Dossiers

Liever gisteren dan vandaag

Uit de verkenning blijkt dat provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen het eens zijn dat de opgave om klimaatbestendig te bouwen nog te vrijblijvend wordt ingevuld. Daarnaast is er op dit moment geen eenduidige definitie van klimaatadaptief bouwen. Wanneer is een bouwproject of gebiedsontwikkeling klimaatbestendig? Definities ontbreken en kennen tussen partijen onderling grote verschillen. Dit kan leiden tot lastige vraagstukken rondom investeringen, financieringsvraagstukken en over de onderbouwing van de claim om klimaatrobuust te bouwen. Een landelijke richtlijn kan duidelijkheid scheppen voor de betrokken partijen.

Klimaatadaptatie en woningbouw

Nederland staat voor een enorme bouwopgave; we willen 900.000 nieuwe woningen bouwen. Tegelijkertijd worden we ook nu al geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan hittegolven, extreme hoosbuien of juist langdurige perioden van droogte. De aanstaande ‘woningbouwgolf’ moet dus niet alleen snel en betaalbaar, maar ook klimaatbestendig worden afgehandeld. Kunnen landelijke richtlijnen helpen bij het versnellen van deze opgave? Samen Klimaatbestendig presenteert een verkenning over landelijke richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen – en hoe deze richtlijnen eruit kunnen zien.

Landelijke maatlat

De uitkomsten van deze verkenning zijn aangeboden aan het rijk en dienen als fundament voor de landelijke maatlat. Deze maatlat moet antwoord gaan geven op de vraag hoe we klimaatadaptief bouwen precies definiëren en is naar verwachting eind 2022 klaar. Een aantal zorgen en kanttekeningen die op lokaal niveau zijn benoemd, zullen zorgvuldig bekeken moeten worden. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het spanningsveld tussen een generieke maatlat en de locatie-specifieke aard van de opgave, de verhouding tussen een nationale richtlijn en de Omgevingswet, de mogelijke invloed van een maatlat op de snelheid en betaalbaarheid van woningen en de ruimte voor maatwerk. 

Lees de verkenning landelijk 'level playing field' klimaatadaptieve nieuwbouw hier.