Een rij hoogspanningsmasten
  • Home
  • Nieuws
  • Maatschappelijke projecten vooraan in de wachtrij

Maatschappelijke projecten vooraan in de wachtrij

18 april 2024 Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt het mogelijk om maatschappelijke projecten voorrang te geven bij aansluiting op het net. Provincies zetten zich hier al langere tijd voor in en nu is het zover.

First come first serve, zoals de aansluitvolgorde normaal werkt, pakt bij schaarste op het net niet altijd goed uit. Essentiële functies zoals een ziekenhuis lopen de kans om jarenlang te moeten wachten op een aansluiting. Maatschappelijk prioriteren moet ervoor zorgen dat maatschappelijke projecten niet achteraan, maar juíst vooraan in de wachtrij komen te staan. Het prioriteringskader, waarover provincies met partners hebben meegedacht, bestaat uit drie categorieën:

  1. Projecten die netcongestie helpen voorkomen, zoals batterijsystemen;
  2. Projecten die te maken hebben met veiligheid, waaronder defensie, politie en acute gezondheidszorg;
  3. Projecten die voorzien in basisbehoeften, bijvoorbeeld drinkwater en onderwijs.

Maatschappelijk prioriteren is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat ACM vandaag presenteert om de file op ons stroomnet (netcongestie) te verminderen. Zo wordt ervoor gezorgd dat grootgebruikers goedkoper uit zijn als zij buiten de piekmomenten stroom verbruiken. Dan komt er op die momenten ruimte vrij voor andere, maatschappelijke, projecten. Ook zal strenger gecontroleerd worden of bedrijven de voor hun vrijgehouden, gecontracteerde, ruimte wel gebruiken. ‘Gebruik op tijd of raak het kwijt’, aldus ACM.

Deze ontwikkelingen stemmen enerzijds positief. De ruimte die vrijkomt zal met deze maatregelen beter benut worden. Anderzijds is netcongestie overal aanwezig en zal dit de komende jaren een probleem blijven vormen: hierdoor blijft het effect van de ACM maatregelen in de praktijk nog beperkt. Het is aan provincies en partners om continue aandacht te hebben voor oplossingen. Zo wordt er nagedacht over een reserveringssystematiek, om stroom beschikbaar te houden voor (maatschappelijke) projecten die nog ontwikkeld moeten worden of in ontwikkeling zijn.

Lees hier het bericht van ACM