A Beautiful Meadow With Vibrant Wildflowers In Front Of A German Landscape Mallows Poppies And T20 A9rmw1

Natuur als bondgenoot

06 februari 2023 Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Een team van negen bestuurders gaat met deze vragen op weg vanuit de landelijke Agenda Natuurinclusief. Zij zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water.
Meer weten Thema's Dossiers

Op de website van Agenda Natuurinclusief stellen de bestuurders zich voor. 

Lees het persbericht