VEENWEIDE DRONE THV HAASTRECHT BILWIJK NATUURGEBIED (1)

Natuur

Nederland heeft bijzondere natuurgebieden. Maar het gaat niet goed met de natuur in deze gebieden. Groot probleem is dat veel bijzondere soorten steeds zeldzamer worden. Ook verdwijnen er soorten. De laatste decennia is veel stikstof in natuurgebieden terechtgekomen, de bodem is extra verrijkt met voedingstoffen. Dat is niet zo positief als het misschien klinkt. De overvloed aan stikstof zorgt ervoor dat soorten die daar niet tegen kunnen verdwijnen. Het gevolg is een kleinere variatie planten en dieren. 

Ook klimaatverandering en de afname van leefgebied hebben een negatieve invloed op natuurkwaliteit in Nederland.

Gaten in het natuursysteem 

Als er steeds minder soorten zijn, vallen er gaten in onze Nederlandse natuur. Dat werkt als één systeem. Vergelijk het met een voetbalteam dat steeds slechter functioneert als er minder spelers in het veld staan. Terwijl veel mensen in Nederland graag zien dat de natuur goed beschermd wordt. Natuur is de basis van ons bestaan. 

Een goed functionerend natuursysteem hebben we heel hard nodig. Alle soorten planten en dieren samen vormen de basis van ons bestaan: van onze gezondheid, economie én ons geluk. Dit natuursysteem staat of valt met een grote diversiteit aan soorten. 

Investeren in natuur 

Veel bijzondere soorten zijn vooral nog te vinden in natuurgebieden, met name in Natura2000-gebieden. Rijksoverheid, provincies en terreinbeherende organisaties werken er samen hard aan om ze daar te behouden en weer toe te laten nemen in aantal. Daarom investeren we met het Programma Natuur fors in herstelmaatregelen, zowel in én rond de natuurgebieden. Om succes te boeken is het nodig naar het hele systeem van een natuurgebied te kijken. De maatregelen zijn daarom gericht op herstel van de waterhuishouding, de bodem en verbindingen tussen natuurgebieden. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bijzondere soorten een grotere kans hebben om te overleven, zich uit te breiden of terug te keren. En wij mensen, kunnen zo van de grote diversiteit van de natuur blijven genieten. 

meer over programma natuur

Informatie voor provincies

In opdracht van Rijk, provincies en terreinbeherende organisaties is het basisverhaal Natuur geschreven. Dit document bevat handige handvatten om de communicatie over natuur en natuurherstel verder vorm te geven. 

download basisverhaal