VEENWEIDE DRONE THV HAASTRECHT BILWIJK NATUURGEBIED (1)

Landbouw

De landbouw in Nederland is belangrijk. De agrarische ondernemers en de daaraan gerelateerde industrieën werken hard om ons en een deel van de rest van de wereld van voedsel te voorzien. Ook speelt de sector een belangrijke rol in het landschap en levert landbouw een bijdrage aan de kwaliteit van de natuurlijke omgeving en aan de sociale samenhang op het platteland. De intensieve manier van produceren zet tegelijk milieu, natuur en landschap onder druk. We staan voor de uitdaging om naast in stand houden van een sterke, innovatieve landbouwsector ook ambitieuze maatschappelijke en milieudoelstellingen te halen. 

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is hiervoor een belangrijk instrument. De landen van de Europese Unie (EU) maken samen dit GLB. zogeheten Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit is Europese wetgeving die geldt voor alle landen, de lidstaten, van de EU. Met dit beleid proberen de landen de landbouw in de gehele EU op een vergelijkbare manier te sturen. Omdat niet elke land hetzelfde is mag elk land binnen gezamenlijk opgestelde voorwaarden een eigen landbouwbeleid bepalen. 

Inwoners en ondernemers moeten ruimte hebben om de toekomst van het landelijk gebied vorm te geven. Er is een gedeeld belang om te werken aan ontwikkeling van het platteland van de toekomst waar het goed wonen, werken en recreëren is, in balans met water, bodem en natuur. Een platteland dat bestand is tegen extreme droge of natte periodes. Waar landbouw perspectief heeft, maatschappelijk hoog wordt gewaardeerd en steunt op een toekomstbestendig verdienmodel. We hebben een platteland voor ogen waar goede voorzieningen zijn, dat volop in ontwikkeling blijft en waar ruimte is voor ondernemerschap.