VEENWEIDE DRONE THV HAASTRECHT BILWIJK NATUURGEBIED (1)

Stikstof

Stikstof is een belangrijke bouwstof voor al het leven op aarde maar onze manier van leven maakt dat we er teveel van hebben. Te veel stikstof schaadt de natuur en ook de economie. De soortenrijkdom neemt af en alle schakels in de keten worden bedreigd. Dit heeft uiteindelijk gevolgen voor onze voedselvoorziening en gezondheid en ons welzijn. 

Provincies zijn verantwoordelijk voor de natuur en voor de uitvoering van maatregelen. We doen grote investeringen in herstel ontwikkeling van natuur. Ook nemen we maatregelen waardoor economische activiteiten de natuur minder met stikstof belasten. We houden steeds in de gaten of deze maatregelen voldoende zijn. Ook zorgen provincies dat de vergunningverlening kan doorgaan. 

Situaties en gebieden verschillen van elkaar en vragen steeds een eigen benadering. Daarom zoeken we samen met partners in de regio naar de mogelijkheden om ruimte te creëren, de natuur te versterken en de leefbaarheid in het landelijk gebied te waarborgen.

Waarom is stikstof een probleem?

Bekijk hier onze animatie over het stikstofprobleem en onze aanpak:

Kijk voor meer informatie over stikstof en de gebiedsgerichte aanpak op:

Levend landschap

Bij12.nl