IMG 3461
  • Home
  • Nieuws
  • Negende Voortgangsrapportage Natuur (2022): investeren in natuur en natuurkwaliteit blijft nodig

Negende Voortgangsrapportage Natuur (2022): investeren in natuur en natuurkwaliteit blijft nodig

19 december 2023 In 2022 zijn er weer stappen gezet voor de aanleg van nieuwe natuur, maar versnelling blijft nodig om de uiteindelijke natuurdoelen te halen. Dit blijkt uit de negende Voortgangsrapportage Natuur waarin het Rijk en de provincies gezamenlijk rapporteren over het natuurbeleid in 2022.
Meer weten Thema's Dossiers

De rapportage geeft een beeld over de voortgang van de realisatie van de afspraken uit het Natuurpact uit 2013, maar ook over de voortgang van de Bossenstrategie, Agenda Natuurinclusief, natuur in de rijkswateren en Programma Natuur. De Voortgangsrapportage Natuur laat zien dat op verschillende beoordelingspunten verbetering van de natuurkwaliteit noodzakelijk is.

Inrichting natuur

Vorig jaar richtten de provincies in het kader van Natuurnetwerk Nederland 2.944 hectare nieuwe natuur in. Dat is ongeveer 1.000 hectare meer dan in 2021. Dat is een goede ontwikkeling, maar het tempo van de inrichting van nieuwe natuur moet omhoog om de afgesproken 80.000 hectare in 2027 te realiseren.

Lees meer over de voortgangsrapportage