Woonafspraken
  • Home
  • Nieuws
  • Provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 nieuwe woningen

Provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 nieuwe woningen

13 oktober 2022 Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030. Twee op de drie nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de provincies de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw.
Meer weten Thema's Dossiers

Gedeputeerde Peter Kerris namens de provincie Gelderland “De woningnood is hoog. 900.000 woningen in 2030 is ambitieus. Maar het moet en het kan, als alle partijen een stapje bijzetten. We hebben genoeg plannen en locaties. De focus moet nu op de uitvoering. We zijn het verplicht aan al die starters wiens leven nu op pauze staat, omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden.”

 

Overzicht aantal woningen per provincie

 

Het totaal per provincie t/m 2030

Drenthe

13.631

Flevoland

39.193

Friesland

17.500

Gelderland

100.000

Groningen

28.359

Limburg

26.550

Noord-Brabant

130.600

Noord-Holland

183.600

Overijssel

42.300

Utrecht

83.500

Zeeland

16.500

Zuid-Holland

235.460

TOTAAL

917.193

 

Meer betaalbare woningen

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in Nederland. Daarom is het doel van het Rijk om landelijk tweederde van de nieuwe woningen (600.000 tot en met 2030) betaalbaar te laten zijn. Dit wordt bereikt door de bouw van 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment (40%) en 250.000 sociale huurwoningen. Het moet en het kan, maar alleen als alle partijen een stapje bij zetten. Provincies hebben het Rijk nodig om de woningen bereikbaar en betaalbaar te maken. Marktpartijen zijn nodig om de woningbouw te versnellen. Voor de uitvoering van de plannen is draagvlak nodig in gemeenten.  

Regionale woondeals

Vanaf december 2022 worden de bestuurlijke afspraken omgezet in regionale woondeals. In deze regionale woondeals wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke locaties in samenwerking met corporaties en marktpartijen ontwikkeld worden, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke groepen wordt gebouwd.