Foto Nieuwsartikel 15 2 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies aan de slag met geld voor maatregelen in het landelijk gebied

Provincies aan de slag met geld voor maatregelen in het landelijk gebied

15 februari 2024 Vandaag stelde de Tweede Kamer de begroting LNV vast. Daarmee komt het beschikbaar stellen van 1,28 miljard euro voor koploperprojecten in het landelijk gebied een flinke stap dichterbij. Zodra de middelen beschikbaar zijn gesteld aan provincies kunnen die hiermee direct van start. Landbouw en natuur profiteren beiden van deze investering.
Meer weten Thema's

Provincies werken bij het opstellen van de maatregelen samen met de waterschappen, natuurorganisaties, gemeenten en (agrarische) ondernemers. Daar is door de gebiedspartners veel tijd en energie in gestoken.  Dat deze plannen nu snel van start lijken te kunnen gaan, zorgt ervoor dat we de energie in gebieden vasthouden en concrete resultaten boeken.

,,Er liggen allerlei plannen klaar, van het versneld doorvoeren van innovaties in de veehouderij tot het versterken van bestaande bossen”, aldus gedeputeerde van Fryslân Femke Wiersma namens de twaalf provincies. ,,Ik hoop dat ook de Eerste Kamer straks akkoord gaat, zodat de lopende processen door kunnen gaan.”

Gebiedsprocessen horen bij de provincies en vragen een langjarige investering in tijd, geld en zorgvuldigheid. Op die manier willen provincies concreet vormgeven aan de ontwikkeling van het landelijk gebied.

Propositie

Provincies publiceerden eerder al hun propositie Handen uit de mouwen voor een toekomstbestendig landelijk gebied met een aanbod richting de onderhandelende partijen ten behoeve van de kabinetsformatie. Zoals de titel aangeeft willen de provincies aan de slag! Duidelijkheid over het NPLG, zekerstelling en continuering van het transitiefonds landelijk gebied zijn daarvoor noodzakelijk.