Pink Plant Street Spring Cherry Blooming Cherry Blossom Trees Sunny Day Netherlands T20 OJ72OL

Rli zet natuur ook op de kaart!

23 maart 2022 De natuur gaat achteruit. Een gezonde natuur is belangrijk voor de leefomgeving. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) zette een aantal zaken rondom natuur op een rij. De publicatie “Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen” is vanaf 23 maart beschikbaar.
Meer weten Thema's Dossiers

De gezamenlijke provincies voelen zich door de publicatie gesteund. Er moet meer urgentie voor het belang van natuur komen. De Agenda Natuurinclusief is één van de acties waarmee provincies en partners inzetten op meer natuurinclusieve samenleving. De gebiedsgerichte benadering van de provincies en verbinding met andere doelen past daar goed bij, zo schrijft het Rli.  

De publicatie beschrijft een aantal oorzaken zoals; een te smal natuurbegrip, te weinig verbindingen met ander beleid, te zwakke positie bij economische en politieke afwegingen en te weinig samenwerking tussen overheden.

De voorstellen om te komen tot verbetering passen bij de inzet voor de Agenda Natuurinclusief. De eerste versie van deze agenda wordt op de Natuurtop 2022 gepresenteerd. De publicatie doet een aantal suggesties voor verbetering zoals; zorg voor natuur overal en voor iedereen, natuurherstel verbinden met andere maatschappelijke opgaven, natuurwaarden volwaardig laten meewegen bij economische en politieke besluitvorming, gebiedsgericht samenwerken met de overheden en andere betrokkenen.

De samenwerkende provincies willen ook meer snelheid op realisatie van de ambities uit het Natuurpact. Daarom komt er in samenwerking met partners en Rijk een plan van aanpak dat rekening houdt met de andere grote ruimtelijke opgaven.

Het is waardevol dat het Rli de beweging naar een natuurinclusieve samenleving met deze publicatie op de kaart zet. De provincies gaan in dat licht graag met medeoverheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in gesprek over de invulling van de concrete aanbevelingen die het Rli heeft opgesteld.

 

Lees hier de publicatie