Data Big Technology Server Cloud Business Network Storage Information Database Computer Internet T20 R0zxpq
  • Home
  • Nieuws
  • Strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters

Strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters

17 februari 2022 Het kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters. Ook de toelatingscriteria voor de vergunningverlening worden strenger. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe datacenters zich op ongewenste plekken vestigen in Nederland. Dit besluit sluit aan bij de uitgangpunten van de gezamenlijke provincies.

“Het kabinet wil meer regie op de komst van hyperscale datacenters. Niet alleen gebruiken datacenters veel energie maar nemen ook een beslag op de schaarse ruimte in Nederland. De provincies onderschrijven dit standpunt en geven aan dat het belangrijk is om vanuit meerdere beleidsvelden naar de komst van hyperscale datacenters te kijken.” zegt Jaap Smit, voorzitter van de gezamenlijke provincies.

Het kabinet wil bouwvragen voor hyperscale datacenters aanhouden en niet inwilligen voor een duur van 9 maanden. Dit geeft provincies samen met het rijk en andere decentrale overheden de tijd om tot een goede oplossing te komen waarin economische, energie en ruimtelijke belangen worden gewogen.