GROEP IN WEILAND GEDEPUTEERDEN ZUID HOLLAND STOLWIJK MELKVEEHOUDER PROEVEN WATERINFILTRATIE KLEI IN VEEN
  • Home
  • Nieuws
  • Zienswijze Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

Zienswijze Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

07 maart 2024 Het Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (Ontwerp-NPLG) lag ter inzage van 16 januari tot en met 26 februari 2024. Bijgaand de gezamenlijke zienswijze van de provinces over deze ontwerp-versie die op 7 maart is vastgesteld door het IPO Bestuur.
Meer weten Thema's Dossiers