Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee Statenleden per provincie. De Algemene Vergadering voert de ‘governance’-rol binnen de vereniging uit. De Algemene Vergadering benoemt het bestuur en verleent goedkeuring aan de Meerjarenagenda, de Jaarplannen, het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO.

Statenlid A.J.A. Beukering
Statenlid Luuk van der Veer
Statenlid Aukelien Jellema
Statenlid Wim Moinat
Statenlid Odile de Man
Statenlid Marianne de Widt
Statenlid Franco Achtien
Statenlid Bryant Heng
Statenlid Marcel Thewissen
Statenlid Robert Pestman
Statenlid Charda Kuipers
Statenlid Yvonne Koolhaas-Giesberts
Statenlid Kees Slingerland
lid managementteam Hester Menninga
Lid managementteam Ad Nederlof
Mariëlle De Ruijsscher
lid managementteam Michel Schoemaker
Statenlid Wil van Pinxteren
Commissaris van de Koning - Voorzitter IPO Jaap Smit
Statenlid Rendert Algra
Statenlid Frans Bruning
Statenlid Tom Ludwig
Statenlid Hendri Meendering
Statenlid Bart Megens
Statenlid Willem Rutjens
Statenlid Moniek van Sandick-Sopers
Statenlid Harold van de Velde