Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Kring van Provinciesecretarissen

De Kring van Provinciesecretarissen is het overlegorgaan van de provinciesecretarissen en de algemeen directeur van het IPO.

De provinciesecretaris is in de eigen provincie de secretaris van het college van Gedeputeerde Staten en daarnaast algemeen directeur van de provinciale organisatie. De Kring fungeert als forum waar ervaringen en ‘best practices’ op het vlak van het provinciale bestuur en organisatie uitgewisseld worden. De Kring heeft ook een belangrijke rol binnen het IPO. De leden van de Kring zijn voorzitter van de ambtelijke adviescommissies en secretaris van de bestuurlijke adviescommissies. De Kring als geheel is het integrerend ambtelijk voorportaal van de bestuurlijke besluitvorming van het IPO.

Provinciesecretaris Hans Schrikkema
Pro­vin­cie­se­cre­ta­ris | provincie Limburg Peter Díez
drs. M.J. (Rien) Fraanje | Algemeen directeur IPO Algemeen directeur IPO drs. M.J. (Rien) Fraanje
Lid managementteam Hester Menninga
Lid managementteam Michel Schoemaker
Provinciesecretaris | provincie Zeeland Elmar Franken
Provinciesecretaris Miriam van Kuijk
Provinciesecretaris Hans Tijl
Provinciesecretaris Nico Versteeg
Provinciesecretaris Wim Brenkman
Provinciesecretaris Marcel van Bijnen
Wnd provinciesecretaris | provincie Noord-Brabant Piet Buijtels
Voorzitter Kring van Provinciesecretarissen | provincie Utrecht Anneke Knol-van Leeuwen
Lid managementteam Pamela Young
Provinciesecretaris | provincie Gelderland Frederik van Ardenne
Provinciesecretaris | provincie Fryslan Jelmer Algra