Voorkant Pand IPO, Warmte Filter 2

Kring van Provinciesecretarissen

De Kring van Provinciesecretarissen is het overlegorgaan van de provinciesecretarissen en de algemeen directeur van het IPO.

De provinciesecretaris is in de eigen provincie de secretaris van het college van Gedeputeerde Staten en daarnaast algemeen directeur van de provinciale organisatie. De Kring fungeert als forum waar ervaringen en ‘best practices’ op het vlak van het provinciale bestuur en organisatie uitgewisseld worden. De Kring heeft ook een belangrijke rol binnen het IPO. De leden van de Kring zijn voorzitter van de ambtelijke adviescommissies en secretaris van de bestuurlijke adviescommissies. De Kring als geheel is het integrerend ambtelijk voorportaal van de bestuurlijke besluitvorming van het IPO.

Provinciesecretaris | provincie Groningen Hans Schrikkema
Pro­vin­cie­se­cre­ta­ris | provincie Limburg Peter Díez
Wnd provinciesecretaris | provincie Fryslan Arjen Schepers
Algemeen directeur IPO drs. M.J. (Rien) Fraanje
Lid managementteam Hester Menninga
Lid managementteam Michel Schoemaker
Provinciesecretaris | provincie Zeeland Elmar Franken
Provinciesecretaris | provincie Noord-Holland Miriam van Kuijk
Provinciesecretaris | provincie Flevoland Hans Tijl
Provinciesecretaris | provincie Overijssel Nico Versteeg
Provinciesecretaris | provincie Drenthe Wim Brenkman
Provinciesecretaris | provincie Zuid-Holland Marcel van Bijnen
Provinciesecretaris | provincie Gelderland Miriam Nienhuis-van Doremaele
Wnd provinciesecretaris | provincie Noord-Brabant Piet Buijtels
Voorzitter Kring van Provinciesecretarissen | provincie Utrecht Anneke Knol
Lid managementteam Pamela Young