Mth

Vacature belangenbehartiging en strategische advisering VTH stelsel en Gezonde Leefomgeving

Heb jij oog voor de markante positie en rol van provincies in de maatschappelijke dynamiek rond "Milieu, Vergunningsverlening, Toezicht & Handhaving"? Biedt jouw kennis en kunde voldoende basis om gedurende een periode van maximaal 7 maanden de belangen van de gezamenlijke provincies op bestuurlijk en beleidsmatig niveau maximaal te laten excelleren?