Een mistige rivier met op de achtergrond een fabriek met rokende schoorsteen

Vacature belangenbehartiging en strategische advisering VTH stelsel en Gezonde Leefomgeving

Heb jij oog voor de markante positie en rol van provincies in de maatschappelijke dynamiek rond "Milieu, Vergunningsverlening, Toezicht & Handhaving"? Biedt jouw kennis en kunde voldoende basis om gedurende een periode van maximaal 7 maanden de belangen van de gezamenlijke provincies op bestuurlijk en beleidsmatig niveau maximaal te laten excelleren?