Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Interprovinciale Digitale innovatiestrategie

In opdracht van het IPO werkt Berenschot aan het opstellen van een Interprovinciale Digitale Innovatiestrategie. De ontwikkeling van digitale innovatie is op alle beleidsterreinen van provincies noodzakelijk, van het stikstofdossier tot de woonopgave, van regionale economie tot onderhoud aan wegen en vaarwegen. Er is echter nog geen overkoepelende, breed gedragen digitale innovatiestrategie voor de 12 provincies.

De op te stellen strategie bouwt voort op de belangrijkste bouwblokken die zijn gekomen uit de in 2020 door Berenschot uitgevoerde Quick scan.