IDA Website Foto (1)

Single Digitale Gateway en Provinciale Producten Catalogus

Inwoners en ondernemers hebben recht op informatie over wat de overheid doet. Voor ondernemers staat dat in de Dienstenwet. Meer algemeen (voor zowel ondernemers als inwoners) wordt dit verwoord in de voorgestelde Wet Digitale Overheid.

Voor bestuursorganen betekent dit dat zij verplicht zijn informatie over hun producten en diensten (digitaal) te delen conform de standaard voor Samenwerkende Catalogi. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ‘één overheid-gedachte’ en zijn provinciale producten en diensten via centrale webportalen, zoals overheid.nl en Ondernemersplein toegankelijk.

 

Single Digital Gateway

Om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven digitaal makkelijk de grens over kunnen, is een Europese verordening in werking getreden die zal gaan voorzien in een zogeheten ‘Single Digital Gateway’, kortweg SDG. Deze SDG wordt één centrale digitale toegangspoort (Your Europe) voor inwoners en ondernemers die in een ander EU-land willen wonen of zaken doen. Zo kunnen gebruikers in elk EU-land informatie vinden over Europese en nationale regels, procedures om aan die regels te voldoen en zij kunnen hierbij extra ondersteuning krijgen. Deze digitale informatie en procedures gaan bijvoorbeeld over allerlei activiteiten van inwoners en ondernemers op het gebied van reizen, werk, onderwijs en gezondheidszorg. Zo worden zaken als belastingen, burgerzaken, sociale verzekeringen, maar ook financiën en ondernemingen digitaal toegankelijk via het Your Europe portaal.

Doel

het doel van de Provinciale Producten Catalogus is het op uniforme wijze ontsluiten van relevante informatie voor belanghebbenden, zijnde burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Feitelijk gaat het dan om producten en diensten waarbij sprake is van interactie. Naast de inhoudelijke beschrijving van de dienst beschrijft het o.a. de wijze van indiening en voorwaarden.

Door de verordening van de Single Digital Gateway is er extra druk ontstaan om te komen tot een uniforme producten catalogus, omdat de Provinciale Producten Catalogus (PPC) als basis zal fungeren om aan de wettelijke verplichting van de Single Digital Gateway te kunnen voldoen.

Beoogt resultaat

Het beoogde resultaat van het project PPC en van SDG is om gezamenlijk als provincies een Producten Catalogus te uniformeren én ervoor te zorgen dat er aan de vereisten volgens de verordening Single Digital Gateway wordt voldaan. In de twee projecten gaat het (onder andere) om:

  • Samenwerken als provincies wat betreft content voor op websites waaronder het uniformeren van productteksten en het vertalen naar het Engels – één van de vereisten van de SDG, zodat burgers en ondernemers op uniforme en grensoverschrijdende wijze digitale zaken kunnen doen met provincies.
  • Zorgen voor een technische aansluiting op de Single Digital Gateway en op de Nationale Portalen.
Contactpersoon

 

Merel van Sliedregt  mvsliedregt@ipo.nl