IDA Website Foto (1)

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

In juli 2022 moeten alle provincies Wmebv proof zijn, wat inhoudt dat producten en diensten via digitale kanalen kunnen worden aangevraagd door burgers en ondernemers. Naast analoge manieren (via papieren aanvraagformulieren of bij een loket) staat in de wet dat ondernemers en burgers ook het recht hebben om hun zaken digitaal te regelen.  

Doel

Het doel van de Wmebv is om regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Degenen die dat willen moeten voor het digitale kanaal kunnen kiezen in hun contact met de overheid. Om te waarborgen dat iedereen met de overheid kan (blijven) communiceren, is het van belang dat communicatie langs de papieren weg mogelijk blijft.

Beoogt resultaat

Er is nu een pilot gaande voor de Wmebv. Het doel van deze pilot is een aanpak en blauwdruk creëren voor andere provincies om zo Wmebv proof te worden, volgens verschillende criteria waar volgens de Wmebv aan moet worden voldoen. Er is gekozen voor een aanpak waarbij bedrijfsprocessen eerst worden geïdentificeerd om te zien wat wel en wat niet via digitale kanalen is ingericht en wat dus nog moet worden gedigitaliseerd zodat burgers en ondernemers ook digitale dienstverlening kunnen krijgen. Het resultaat van dit project is een handreiking (met adviezen) die provincies helpt bij het implementeren van de Wmebv voor 1 juli 2022.

Contactpersoon

Merel van Sliedrecht mvsliedregt@ipo.nl