Cao

CAO

Op deze pagina treft u alle informatie aan over de CAO voor de provinciale sector.

CAO

IPO onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV overheid, CNV overheid, AVV en CMHF over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de provinciale sector (provincies en partijen bij de cao).

Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof en sociale zekerheid.

De met werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de cao provinciale sector.

A&O provincies ondersteunt de uitvoering van de cao.

Actuele CAO

De huidige cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Op dit moment onderhandelen we over een nieuwe cao. De looptijd van de huidige cao is verlengd met een jaar of tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Voor de interactieve PDF, klik hier.

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van juni 2021

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van april 2021

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van maart 2021

Oudere nieuwsbrieven cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van januari 2021

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van december 2020

Salarissen

Salaris tabellen downloaden

salaristabellen

Generiek functiegebouw

Op deze pagina is alle belangrijke informatie over het generieke functiegebouw 2020 samengebracht. Dit generieke functiegebouw is op 1 juli 2020 van kracht geworden. Om een goed beeld te krijgen van wat er veranderd is en wat hetzelfde blijft in het functiegebouw, kun je de animatie (uit 2019) bekijken. In ruim vier minuten leggen we duidelijk uit waarom er een nieuw functiegebouw is en hoe dat is opgebouwd.

In de  interactieve PDF word je door het functiegebouw geleid: alle functieschalen, doelen, niveau onderscheidende factoren en resultaatgebieden komen aan bod.

 In de infographic wordt het functiegebouw in één oogopslag uitgelegd. 

 In de vragen en antwoorden komen allerlei vragen die je hebt overzichtelijk en uitgebreid aan bod.

 In de cao invoering functiegebouw provinciale sector wordt de invoering van het functiegebouw beschreven. 

 Bijlage 6 van de cao provinciale sector geeft het Functiegebouw per 1 juli 2020. 

Centrale commissies

In de cao 2020 zijn drie centrale commissies benoemd: de commissie functiewaardering, van werk naar werk en de tijdelijke geschillencommissie.

De samenstelling en het adres van de commissies tref je hier aan. 

Hier vind je de meest recente (geanonimiseerde) uitspraken van de centrale commissies.

30 april 2021

1 februari 2021

 

 

Eerdere uitspraken van de centrale commissies

19 januari 2021

30 oktober 2020

Contact

Heeft u vragen over de cao? Neem dan contact op via cao@ipo.nl.

We kunnen als werkgeversorganisatie geen vragen beantwoorden over individuele situaties rondom rechtspositie. Daarvoor verwijzen we u door naar uw eigen HRM afdeling.