Cao

CAO

Op deze pagina treft u alle informatie aan over de CAO voor de provinciale sector.

Stand van zaken cao 2021 provinciale sector

CAO provinciale sector 2021

 

Lees hier de nieuwe CAO Bekijk interactieve PDF

 

Werkgever en vakbonden hebben op 11 oktober 2021 een akkoord bereikt over de tekst van de cao 2021. Deze cao tekst is aangemeld en de kennisgeving van ontvangst heeft het ministerie van SZW verstrekt op 28 oktober 2021. De cao 2021 heeft een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

Werkgever en vakbonden hebben afgesproken dat de loonafspraken in de cao 2021 uiterlijk bij het salaris van de maand december (2021) worden uitbetaald. Werkgevers die de uitbetaling al in november (2021) kunnen realiseren mogen dit doen.

Werkgever en vakbonden zijn nog in gesprek met elkaar over een lijst met vragen en antwoorden (FAQ) over de cao 2021, afgestemd op de vastgestelde tekst van de cao 2021. Vragen waarop het antwoord te vinden is in de tekst van deze cao worden hierin niet meer opgenomen.

Werkgever en vakbonden zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de cao 2022 en verder. Zoals afgesproken in de cao 2021 ontwerpen we hiervoor een  “cocreatie”-proces, met actieve deelname van werknemers en werkgevers. Ook zijn we gestart met een sectoranalyse in het kader van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Deze analyse wordt uitgevoerd door SPDI. De resultaten hiervan nemen we mee in de cocreatie bij het onderwerp “duurzame inzetbaarheid”. Ook nemen we het thema “tijd- en plaatsbewust werken” mee in de cocreatie.

Fonds cao 2022-2026

Werkgever en vakbonden hebben op 11 oktober 2021 een akkoord bereikt over de fonds cao 2022-2026, hierin wordt de verhouding tussen het A&O-fonds Provincies en de provincies/partijen bij de cao geregeld, o.a. de bekostiging van het fonds en de activiteiten van het fonds. De eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zijn ook verwerkt in deze cao. De fonds cao is aangemeld en de kennisgeving van ontvangst heeft het ministerie van SZW verstrekt op 16 november. De fonds cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2026.

Lees hier de fonds cao

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kun je de cao-partijen mailen via cao@ipo.nl of direct contact opnemen met de vakbonden:

Sengul.sozen@fnv.nl 

provincies@cnv.nl 

wwispelweij@avv.nu 

adviseurSLBO@fdo-cmhf.nl 

CAO

IPO onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV overheid, CNV overheid, AVV en CMHF over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de provinciale sector (provincies en partijen bij de cao).

Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof en sociale zekerheid.

De met werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de cao provinciale sector.

A&O provincies ondersteunt de uitvoering van de cao.

Actuele CAO

CAO 2021

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

Voor de interactieve PDF van de cao 2021, klik hier.

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van december 2021. deze staat in het teken van de medewerkersbijeenkomsten in januari: meld je aan! 

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van november 2021

Nieuwsbrief cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van september 2021

Oudere nieuwsbrieven cao provinciale sector

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van juni 2021

Download hier de nieuwsbrief cao provinciale sector van april 2021

Salarissen

Salaris tabellen downloaden

salaristabellen

Generiek functiegebouw

Op deze pagina is alle belangrijke informatie over het generieke functiegebouw 2020 samengebracht. Dit generieke functiegebouw is op 1 juli 2020 van kracht geworden. Om een goed beeld te krijgen van wat er veranderd is en wat hetzelfde blijft in het functiegebouw, kun je de animatie (uit 2019) bekijken. In ruim vier minuten leggen we duidelijk uit waarom er een nieuw functiegebouw is en hoe dat is opgebouwd.

In de  interactieve PDF word je door het functiegebouw geleid: alle functieschalen, doelen, niveau onderscheidende factoren en resultaatgebieden komen aan bod.

 In de infographic wordt het functiegebouw in één oogopslag uitgelegd. 

 In de vragen en antwoorden komen allerlei vragen die je hebt overzichtelijk en uitgebreid aan bod.

 In de cao invoering functiegebouw provinciale sector wordt de invoering van het functiegebouw beschreven. 

 Bijlage 6 van de cao provinciale sector geeft het Functiegebouw per 1 juli 2020. 

Centrale commissies

In de cao 2020 zijn drie centrale commissies benoemd: de commissie functiewaardering, van werk naar werk en de tijdelijke geschillencommissie.

De samenstelling en het adres van de commissies tref je hier aan. 

Hier vind je de meest recente (geanonimiseerde) uitspraken van de centrale commissies.

13 april 2021 (1)

13 april 2021 (2)

 

 

Eerdere uitspraken van de centrale commissies

30 april 2021

1 februari 2021

19 januari 2021

30 oktober 2020

Contact

Heeft u vragen over de cao? Neem dan contact op via cao@ipo.nl.

We kunnen als werkgeversorganisatie geen vragen beantwoorden over individuele situaties rondom rechtspositie. Daarvoor verwijzen we u door naar uw eigen HRM afdeling.