Foto Nieuwsartikel 8 2 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies zien natuur als oplossing voor maatschappelijke opgaven

Provincies zien natuur als oplossing voor maatschappelijke opgaven

08 februari 2024 Provincies zien de natuur als partner van de grote opgaven rond (betaalbare) bouw, vergroten van de leefbaarheid en veranderingen die nodig zijn in het landelijk gebied. Dat geven provincies aan in hun reactie op de Agenda natuurinclusief 2.0. De gezamenlijke provincies overhandigen hun reactie vandaag aan de landelijke Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande.
Meer weten Thema's Dossiers

Van links naar rechts: gedeputeerde Huib van Essen, ambassadeur Natuur Inclusief André van der Zande, gedeputeerde Harold Hofstra

De Agenda Natuurinclusief benadrukt het belang van een beweging naar een natuurinclusieve samenleving vanuit een brede benadering van natuur. De provincies vinden dat deze beweging steun verdient van de overheid: ‘Door met de natuur samen te werken bevorderen we onze fysieke en mentale gezondheid, houden we onze omgeving leefbaar en anticiperen we op de klimaatveranderingen’ aldus Harold Hofstra, ambassadeur Natuurinclusief namens de provincies.

De grootste winst is dat deze boodschap vruchtbare grond heeft gevonden bij het grote collectief dat aan de slag wil met natuurinclusief: koplopers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden en burgers vinden elkaar in 10 verschillende domeinen variërend van infrastructuur tot gezondheidszorg en onderwijs. Het collectief vindt in de natuur de oplossing voor de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Dit collectief heeft de Agenda Natuurinclusief 1.0, een initiatief van Provincies, Rijk en enkele natuurorganisaties, laten uitgroeien tot een brede beweging in de richting naar een natuur inclusieve samenleving.

De samenwerkende provincies zetten zich in voor een aanpak met resultaat. Zij doen dat als één overheid: gebiedsgericht en samen met de inwoners en ondernemers van Nederland. Bij een stevige agenda van het Collectief Natuurinclusief hoort ook stevige ondersteuning, op het gebied van instrumentarium, capaciteit en financiële armslag. Hier hoort ook een investeringsagenda bij die eveneens vandaag is gepubliceerd door het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO).

Provincies geven in deze reactie ook aan hoe ze komende jaren verder willen met het bredere natuurverhaal in het landelijk gebied zoals ze onlangs ook beschreven in de zogenoemde propositie landelijk gebied: ‘Handen uit de mouwen voor een toekomstbestendig landelijk gebied.

 

ipo appreciate agenda natuurinclusief 2.0

Inspiratie pdf natuurinclusief

propositie landelijk gebied