Een rij huizen aan het water bij zonsondergang

Gezonde Leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is van belang voor de gezondheid van mens en natuur. Daarom werken de provincies hard aan het beschermen en versterken van onze leefomgeving.

Door middel van vergunningen, toezicht en handhaving zien de provincies toe op onze leefomgeving. De provincies beschermen inwoners tegen lucht- of watervervuiling, stank- of geluidsoverlast en gevaarlijke stoffen. De Omgevingswet geeft hiertoe ook aan provincies de opdracht. Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving én een goede omgevingskwaliteit is een belangrijk doel van de Omgevingswet.

Gezonde leefomgeving is een onderwerp dat raakt aan verschillende provinciale thema’s. Denk aan ruimtelijke ordening, mobiliteit en het landelijke gebied. De provincies werken nauw met elkaar samen om te kijken hoe zij het beste de verbinding met deze thema’s kunnen leggen. En, of zij nog over de juiste instrumenten beschikken om bij te sturen wanneer dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan aanvullende wet- en regelgeving. Ook voeren de provincies blijvend het gesprek met andere overheden en het bedrijfsleven over hun taken rollen als het gaat om de gezonde leefomgeving.

Alle provincies zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Hiermee wordt de uitstoot van vervuilde lucht verminderd en blijven Nederlanders gemiddeld langer leven. Ook zetten de provincies zich in voor een schoon Europees en nationaal milieubeleid door mee te denken en te beslissen in Den Haag en Brussel.