Een rij huizen aan het water bij zonsondergang

VTH-Stelsel

De provincies maken beleid op de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-taken. De 28 omgevingsdiensten voeren de VTH-taken uit namens de provincies. Op omgevingsdienst.nl staat een kaart met alle omgevingsdiensten in Nederland.

De provincies, gemeenten, waterschappen, de rijksoverheid, omgevingsdiensten en alle andere toezichthoudende instanties en uitvoeringsorganisaties (zoals de ILT) vormen samen het VTH-stelsel. Samen met al deze partijen zet het IPO zich in voor een zo goed mogelijke uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We zorgen er bovendien voor dat de bevoegdheden en taken door de verschillende provincies zoveel mogelijk op dezelfde manier worden toegepast. In het Interbestuurlijke programma VTH (programmaplan versterking VTH-stelsel) werken we met andere partijen (ministeries -IenW, -JenV, -BZK, ODNL en de VNG) samen aan het verbeteren van het VTH stelsel. In het IBP-VTH worden de aanbevelingen van de Cie. Van Aartsen verder uitgewerkt.