Een rij huizen aan het water bij zonsondergang
  • Home
  • Thema's
  • Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen

Regionaal samenwerken aan de fysieke leefomgeving

Provincies bepalen samen met gemeenten hoe de fysieke leefomgeving van burgers en bedrijven wordt gebruikt. Ruimte in Nederland is schaars. Goed gebruik van de ruimte is daarom noodzakelijk, zodat we bijvoorbeeld woningen kunnen laten bouwen op de juiste locatie. De transitie naar duurzaam opgewekte energie met zon en wind vraagt ook om ruimte. Ook natuur en nieuwe bossen vragen om ruimte, net zoals  natuurinclusieve landbouw. Meer water vasthouden om droogte én wateroverlast te vermijden vraagt om een andere inrichting van de ruimte. Al deze ontwikkelingen komen samen bij de provincie om tot een goede afweging te komen. De provincie kijkt daarbij hoe de beperkte ruimte genoeg mogelijkheden kan bieden aan bijvoorbeeld bedrijven om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met de gevolgen voor het milieu.

Hoe geven provincies binnen IPO invulling aan de fysieke leefomgeving?

De provincies spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen en pakken de daaruit voortkomende maatschappelijke opgaven samen op. Dat vindt plaats in de bestuurlijke adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen (ROWW) van het IPO. Het team ROWW richt zich in zijn belangenbehartiging op de volgende dossiers:  

  • Nationale Omgevingsvisie
  • Energietransitie
  • Bodem
  • Wonen
  • Omgevingswet
  • Klimaatadaptatie
  • Waterkwaliteit en -beheer
Bestuurlijke adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen

BAC ROWW

Ambtelijke adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen

AAC ROWW

Uitgelicht (nieuws)
Uitgelicht (lobby)
IPO Huibvanessen
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "Uitdagingen van deze tijd" Huib van Essen - Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen. ‘Als IPO-bestuurder ben ik verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, water en wonen. Wat mij betreft zijn klimaatverandering, het eerlijk delen van onze enorme welvaart en zorgen voor genoeg betaalbare woningen de grootste uitdagingen van deze tijd. We moeten stoppen met dralen of drammen. We moeten doorpakken!’