Vitaal Platteland

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een groot beleidsonderdeel van de Europese Commissie en wordt nu zowel inhoudelijk als financieel volledig Europees aangestuurd, dit met het oog op een level playing field in Europa en wereldhandelsafspraken met de WTO.

Overige dossiers