Mobiliteit

Mobiliteit

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor een Nederland van krachtige regio's. Regionale bereikbaarheid is niet alleen belangrijk voor een goede economie, maar brengt mensen ook in beweging en verbinding met elkaar. 

Voor de coronapandemie groeide de behoefte aan mobiliteit. Dit had verkeersontstoppingen, volle treinen en bussen tot gevolg. Groei in mobiliteit heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving, veiligheid en klimaat. Tijdens de coronapandemie nam de mobiliteit op de weg en in het openbaar vervoer af. De positieve gevolgen van deze daling zijn verbeteringen in onze leefomgeving, zoals minder geluid schonere licht en minder uitstoot van CO2. Ook is de lucht schoner, minder verkeersgeluid en pakken mensen eerder de fiets of gaan lopen. Dit is goed voor de gezondheid. Omdat er minder gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, neemt de beschikbaarheid van het openbaar vervoer af. 

De provincie speelt binnen mobiliteit een bijzondere rol. Veel vraagstukken op mobiliteit spelen zich namelijk af op het regionale of provinciale niveau. 

Reizigers moeten zich nu en in de toekomst makkelijk, snel, veilig, betaalbaar en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen binnen en tussen regio's. Provincies werken daarom samen met de rijksoverheid, gemeenten en vervoerders aan mobiliteit. Samen bieden wij reizigers zekerheid en voorspelbaarheid en maken we het moibiliteitssysteem duurzaam en toekomstbestendig. Vaak doen provincies dit ook zelf. 

Zo is de provincie opdrachtgever (concessieverlener) van het openbaar vervoer. provincies zorgen voor de aanleg van provinciale (vaar)wegen en onderhouden deze. Verder werken provincies ook ruimtelijk-economisch; zij kunnen de omgeving zo beïnvloeden dat mobiliteit vermindert, afneemt of verbetert, bijvoorbeeld door te zeggen waar bedrijventerreinen en woongebieden moeten komen. 

Bestuurlijke adviescommissie Mobiliteit

BAC Mobiliteit

Ambtelijke adviescommissie Mobiliteit

AAC Mobiliteit

Fleur Graper IPO Web
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "Daarmee worden de opties groter" Fleur Gräper-van Koolwijk - Portefeuillehouder Mobiliteit ‘De trend die ik voorzie is dat reizigers de komende jaren steeds meer per situatie kijken naar welk vervoersmiddel het beste van toepassing is. Daarmee worden de opties groter, worden er slimmere keuzes gemaakt en staan wij voor de uitdaging te zorgen voor goede aansluitingen op en met de verschillende vervoerstypen om zo steeds meer reizigerscomfort te bieden. ’