Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Actieagenda MKB-dienstverlening 2024-2026

Op 15 november 2023 heeft minister Adriaansens van EZK de Actieagenda mkb-dienstverlening 2024-2026 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Actieagenda heeft tot doel om de komende jaren een vraaggestuurd stelsel van publieke dienstverlening te realiseren dat 100.000 mkb ondernemers bereikt, activeert en ondersteunt om de juiste keuzes te maken bij het toekomstbestendig maken en houden van hun bedrijf. Hiertoe zijn zes actielijnen (kansenkaarten) gedefinieerd waarin een aantal korte en langere termijn acties zijn beschreven. Partners op regionaal en landelijk niveau, waaronder de provincies, hebben aangegeven de komende tijd samen met EZK aan de slag te gaan met de uitwerking van plannen van aanpak voor acties in 2024 en in de jaren daarna.