Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Herstel Regionale Economie

De coronacrisis duurt lang en verdiept zich. Het herstellen van de economie gaat veel inspanningen vragen van bedrijven, burgers en overheden.

Het herstelplan Regionale Economie legt het accent op de komende 5 jaar. In het IPO-herstelplan heeft het IPO de oproep gedaan aan het Rijk, de gemeenten, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven om de acties uit het herstelplan gezamenlijk op te pakken. In de afgelopen maanden zijn de eerste belangrijkste stappen gezet in die samenwerking tussen provincies, gemeenten en het Rijk. De eerste versie van de uitvoeringsagenda is gereed en legt het accent op drie thema’s:

  • Ontwikkelkracht en innovatie (inclusief brede betrokkenheid van het MKB)
  • Arbeidsmarkt (Human Capital)
  • Gebiedsontwikkeling

De uitvoeringsagenda zal periodiek worden aangevuld op basis van behaalde resultaten en opgedane ervaringen.

Documenten

IPO Herstelplan