Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Vrijetijdseconomie (VTE)

Aan de hand van de visie “Perspectief 2030” en de daaraan verbonden herijkte actieagenda werken provincies aan een vitale en duurzame toekomst van de bestemming Nederland op middellange en lange termijn. De visie is opgesteld in samenwerking met de sector, het Ministerie van EZK, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), lokale overheden, brancheverenigingen en kennisinstellingen. Door uit te gaan van het gedeelde belang van bewoners, bezoekers en bedrijven.

Aan sommige acties uit de actieagenda werken één of een aantal provincies, aan andere acties álle provincies. Voor die acties waar álle provincies aan werken wordt de actieagenda perspectief 2030 vertaald in een gezamenlijke IPO-agenda vrijetijdseconomie.

Uitgebreide informatie over de visie Perspectief 2030 en de huidige stand van zaken t.a.v. de Actieagenda kunt u vinden in onderstaande links:

  • Perspectief 2030, bestemming Nederland
  • Actieagenda Perspectief 2030, bestemming Nederland

Naast de focus op de (verdere) toekomst, ligt de huidige focus ook op advisering en lobby richting het Rijk over de inzet van Rijksmiddelen voor het herstel van de vrijetijdssector na de coronacrisis.