Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Samenwerkingsplatform Rijk-Regio-MKB-VNG

In IPO verband wordt er samen met het Rijk, MKB-Nederland en de VNG gewerkt in het Economisch Samenwerkingsplatform. Hierbij wordt verbinding gelegd met de Herstelaanpak Regionale Economie. De agenda van het samenwerkingsplatform heeft als doel het (brede) MKB stimuleren op verschillende thema’s. De thema’s in deze agenda zijn: stimulering van het innovatief en breed MKB; circulaire economie, human capital/arbeidsmarkt, digitalisering en regionaal maatwerk. Het IPO is verantwoordelijk voor kennisdeling, advisering, standpuntbepaling en lobby op deze thema’s.