Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

IPO Krachtenkaart CE & Provinciale kansenkaarten

IPO is, samen met o.a. Rijk, regionale en maatschappelijke partijen en kennisinstellingen, ondertekenaar van het Grondstoffenakkoord in 2017. Provincies vinden het belangrijk dat in 2050 de Nederlandse economie volledig draait op grondstoffen, die op een of andere manier herbruikbaar zijn. Daarbij is circulariteit een integraal thema dat bijdraagt aan het realiseren van meerdere (rijks)doelstellingen (klimaat/CO2, werkgelegenheid, innovatie, energie transitie, milieu). Dit alles komt tezamen in de regio. Daarbij houden we in het oog dat transitiestromen niet alleen binnen één provincie zullen blijven en ook internationale grenzen over kunnen gaan. Dat vraagt samenwerking in uitvoering, regelgeving en verder ontwikkeling van circulariteit.Provincies zijn in de rol van middenvelder de verbindende schakel tussen lokaal en (inter)nationaal. Wij verbinden en ondersteunen lokale partijen: gemeenten, waterschappen, kennis- en onderzoeksinstellingen, ROM’s, financiers, burgers, consumenten en vooral ook bedrijfsleven, inclusief (brede) MKB. We stimuleren actief kennisontwikkeling en innovatie. Wij vertegenwoordigen de regio in het (inter)nationaal verband zowel om het geluid uit de regio te brengen als het (inter)nationale geluid op te halen en te vertalen naar de regio.

Samen met de andere partijen uit het Grondstoffenakkoord wordt gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma CE (UPCE), waarbij provincies toewerken naar zichtbare en toonaangevende regio’s. Daarbij zijn ook verbindingen te leggen met de regiodeals.
Alle betrokken partijen maken deel uit van het integrale circulaire Ecosysteem in de regio, dat nog volop in ontwikkeling is. In dit ecosysteem vervullen provincies een regierol als verbinder in de CE, als de "ideale, ook scorende middenvelder". Belangrijk is afspraken, ook in het kader van de IPO krachtenkaart jaarlijks te bevestigen en evalueren, provincies zullen daartoe de aanzet geven.

 

Wat gaan wij doen: 5 handreikingen van provincies

Wat vragen wij: ondersteuning van het rijk op 3 fronten