Regionale Economie

Regionale Economie

Sinds 2011 is het stimuleren van Regionale Economie gedecentraliseerd van het Rijk naar provincies. Provincies dragen eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincies doen dit door het organiseren van regionale samenwerking in visievorming, programmering en uitvoering. De meeste provincies nemen deel in Regionale Ontwikkelingsmaatschappen (ROM’s). Zij stimuleren ook op deze manier innovaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en andere kansrijke initiatieven. Met behulp van Europese structuurfondsen investeren provincies in de verbinding en kruisbestuiving tussen sectoren, clusters, regio’s en technologiedomeinen.

Bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie

BAC Regionale Economie

Ambtelijke adviescommissie Regionale Economie

AAC Regionale Economie

Uitgelicht (actueel)
Eddy Van Hijum
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "Dit is de kurk waarop de regionale economie drijft." Eddy van Hijum - Portefeuillehouder Regionale Economie Wij maken ons sterk voor een krachtige regionale economie, een aantrekkelijke leefomgeving en een goed bestuur voor onze inwoners. Met een economie die vol op stoom is, zet ik mij volop in voor de groei en continuïteit in het MKB en bij familiebedrijven. Dit is de kurk waarop de regionale economie drijft.
Contactpersoon
Programmamanager Regionale Economie en adviseur Mirjam Maasdam