Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Regionale Economie

Sinds 2011 is het stimuleren van Regionale Economie gedecentraliseerd van het Rijk naar provincies. Provincies dragen eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincies doen dit door het organiseren van regionale samenwerking in visievorming, programmering en uitvoering. De meeste provincies nemen deel in Regionale Ontwikkelingsmaatschappen (ROM’s). Zij stimuleren ook op deze manier innovaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en andere kansrijke initiatieven. Met behulp van Europese structuurfondsen investeren provincies in de verbinding en kruisbestuiving tussen sectoren, clusters, regio’s en technologiedomeinen.

Bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie

BAC Regionale Economie

Ambtelijke adviescommissie Regionale Economie

AAC Regionale Economie

Uitgelicht (nieuws)
Contactpersoon
Programmamanager Regionale Economie Mirjam Maasdam Email: rec@ipo.nl