Regionale Economie

Circulaire economie

Het IPO tekende samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, het Rijk en het bedrijfsleven in 2017 het grondstoffenakkoord.

Daarbij staat partijen voor ogen dat de Nederlandse economie in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. Ofwel een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt.

Het IPO faciliteert de samenwerking tussen provincies, het Rijk en medeoverheden rondom het grondstoffenakkoord, waarbij we gezamenlijk jaarlijks tot het landelijk Uitvoeringsprogramma CE komen. Om als provincies nu zelf ook duidelijke zichtbare stappen te zetten richting een circulaire economie in de regio is eind 2020 een provinciale ronde circulaire economie gehouden. Provincies willen daarbij toe naar het stimuleren en toepassen van circulariteit door de regionale industrie, het bedrijfsleven, inclusief het brede MKB en uiteraard de provincies zelf. Dit leverde begin 2021 een IPO krachtenkaart Circulaire Economie en twaalf provinciale kansenkaarten op. De focus in de IPO krachtenkaart ligt op wat provincies als opdrachtgever (kunnen) doen aan circulair en bieden daarbij 5 handreikingen aan. Daarvoor vragen provincies ook wat van het Rijk. IPO bundelt samen met de provincies de inzet naar, vragen aan het Rijk en de verdere uitwerking van de IPO krachtenkaart Circulaire Economie. 

 

Krachtenkaart circulaire economie

Grondstoffenakkoord

In de praktijk

Om het gezamenlijk streven van een circulaire economie in 2050 te behalen, gaan alle provincies aan de slag met het transformeren van de huidige economie naar een circulaire economie. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende plannen en aanpak van de provincies om dit doel te bereiken. Naast deze plannen zijn er ook voorbeelden van circulaire initiatieven en projecten te vinden die opgezet zijn in samenwerking met de provincies.

Dossier updates (nieuws)